اسکن کردن ، مقیاس بندی ، و نمونه گیری

نوشته شده توسط محمد صحرادی. در بخش اسکنر و پردازش تصویر, پیش از چاپ

شاید بتوان گفت که بالاخره به « تفکیک پذیری اصلی! » ، رسیدیم کلمه ی « تفکیک پذیری » (به طور مستقیم یا غیر مستقیم ) چنان رواج یافته است ، که شاید فکر کنید مترادف با پول است ! از بعضی نظرها می تواند چنین باشد . اگر شکل های مختلف تفکیک پذیری را نشناسید ، کارآیی چندانی در کار خود نخواهید داشت ، و اگر کارآیی زیادی نداشته باشید ، نمی توانید در حرفه ی خود درآمد خوبی داشته باشید .

کلمه ی « تفکیک پذیری » در موارد مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد ، و در موارد دیگر ، همواره از تفکیک پذیری صحبت می شود . می خواهم تفکیک پذیری در مبحث اسکن کردن را باتمام جنبه هایش برایتان شرح دهم . فقط آنچه که همواره می گویم را به خاطر داشته باشید : این مطالب آنقدرها که گاهی به نظر می رسد مشکل نیست .

همه ی این موارد نمونه هایی از نقطه به شمار می آید

وقتی فردی در مورد تفکیک پذیری صحبت می کند ، یعنی در واقع مطلب به شبکه ای از نقطه ها مربوط می شود ، که در فضای تعیین شده ای قرار گرفته ، و یا مشخص شده اند ( معمولاً بر حسب اینچ یا سانتی متر بیان می شود ) . مطلب به همین سادگی است . آنچه که مطلب مزبور را پیچیده می کند ، این است که بدانید چه نقطه ای به چه نوع شبکه ای مربوط می شود ، و چه کاری انجام می دهد .

   بیشتر افرا از کلمه ی « نقطه » مفهوم های متعددی را درک می کنند : نقطه در چاپگر، پیکسل موجود بر روی صفه ی نمایش ، عددی که مربوط به بخشی از تصویر می باشد ، و توسط اسکنر ایجاد شده است ، و مانند این ها . به همین علت منظور خودمان را از نقطه ی [ Dot] ، لکه [Spot] ، پیکسل [Pixel] ، و نمونه [Sample ] را شرح می دهم . به این تریب آسان تر می توانید آنچه را که در مورداش صحبت می کنl ، را درک کنید .

  • نقطه [Dot] : تفکیک پذیری چاپگرها بر حسب نقطه در اینچ ( Dpi) بیان می شود . در واقع آنچه که توسط چاپگر لیزر یا ایمیج ستر ایجاد می شود ، « نقطه » است .
  • نمونه [ Sample ] : در مورد تصویرهای اسکن شده یا تصویرهای مبتنی بر نقشه ی بیتی « نمونه در اینچ » (  (Spi را به کار می بریم . هر « نمونه » در واقع عدد به دست آمده برای شدت تیرگی یا رنگ نقطه ای خاص می باشد . بسیاری از افراد اصرار دارند که باید Dpi  به جای Spi  به عنوان واحد تفکیک پذیری مورد استفاده قرار گیرد . اما شما خودتان قضاوت کنید نقطه ای بر روی تصویر وجود ندارد ، بلکه فقط از آن نمونه گرفته می شود
  • پیکسل [Pixsel ] : در مورد تفکیک پذیری نمایشگر واحد پیکسل در اینچ ( ppi ) مورد استفاده قرار می گیرد . هر پیکسل ( یا عنصر تصویری ) در واقع معادل مختصات خاصی از صفحه ی نمایش است ، که با X و Y مشخص می شود ، و می تواند یک رنگ ، و یا یکی از ۱۶ میلیون رنگ قابل نمایش را نشان دهد . در فتوشاپ ( محصول Adobe ) به جای Spi واحد dpi در مورد تفکیک پذیری تصویر به کار می رود اگرچه فتوشاپ از ابزارهای استاندارد ویرایش تصویر به شمار می آید ، اما من از این اصلاح پیروی نمی کنم چاره ای ندارم قدرت دست بزرگتر است .
  • لکه [Sot ] و خط [Line] : با استفاده از اصطلاح « لکه » درواقع قدم به دنیای « هاف تُن » ایجاد می شود (  بعدا هاف تُن را با جزییات کامل شرح خواهم داد . « هاف تُن » با واحد « خط بر اینچ » ( Lpi ) بیان می شود .
  • Res : بعضی از مرکزهای ارائه ی خدمات چاپی اصطلاح Res ( که به صورت « رِز» تلفظ می شود ) را در مورد تفکیک پذیری تصویر اسکن شده به کار می برند . Res در واقع نام دیگر « نمونه در میلی متر » است . افرادی که با اسکنر کار می کنند ، معمولاً با Res معادل ۱۲ تمونه گیری می کنند ، که به معنی ۱۲ نمونه در میلی متر ، و در معادل Spi 304 است  .
با استفاده از این اصطلاحات مجزا ، که هر یک معنی خاص خود را دارند ، همواره متوجه خواهید بود که مثلاً صحبت از نمایشگر مونیتور است ، و یا تصویرهای اسکن شده در مد نظر می باشد ویا فیلم لیتوگرافی….

بازتاب از سایت

دیدگاهتان را بنویسید

Designed by Sitekade.com